komitet naukowy


dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Politechnika Krakowska – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jan Kazior, JM Rektor Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Piotr Litwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, Politechnika Rzeszowska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

 
 

komitet organizacyjny


Lucyna Mizera – przewodnicząca

Joanna Lasek

Elżbieta Skromak

Jakub Rudolf

Mirosław Dechnik

dr inż. Anna Romańska-Zapała

 
 

prelegenci

 

dr hab. inż. Włodzimierz Adamski


Wieloletni pracownik PZL Mielec A Sikorsky Company, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej. Znany specjalista w zakresie stosowania techniki komputerowej w przemyśle lotniczym. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i nagrodami w tym przez Prezydenta B. Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada na swoim koncie ponad 70 prac naukowych. Autor monografii pt. „Wybrane problemy projektowania i wytwarzania CAD/CAM w przemyśle maszynowym”. Wykonał ostatnio ponad 90 ekspertyz naukowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 60 dla Ministerstwa Rozwoju. Jest prezesem Stowarzyszenia Techników i Mechaników Polskich przy PZL-Mielec, wiceprezesem SIMP Oddział RZESZÓW, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP w Warszawie, członkiem prezydium Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT ‑ NOT. Jest także wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT”. 


Zdobył Główną Nagrodę Złoty Laur Teleinfo w 2005 r. za najlepszy System Informatyczny w Polsce i I miejsce w Polsce za najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2007 za opracowanie i wdrożenie „Komputerowej Linii Technologicznej Części Samolotu DREAMLINER Boeing 787 z Wykorzystaniem High Speed Machining”.

Jest Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP, czynnym ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, oraz ekspertem Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu PARP oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Jest także czynnym członkiem zagranicznych stowarzyszeń naukowo-technicznych, m.in. The International Association for Computional Mechanics IACM.

Jest laureatem Nagrody NOT I Stopnia za zaprojektowanie i techniczne przygotowanie produkcji samochodu Leopard za pomocą systemu CAD/CAM w 2006 r.

Został odznaczony przez wojewodę podkarpackiego srebrnym krzyżem zasługi za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w 2008 r.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w 2011 roku uzyskał najwyższe diamentowe odznaczenie NOT.

 
 

dr Piotr Litwa


Pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu, kierownik studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Autor lub współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych podejmujących głównie problematykę controllingu operacyjnego i strategicznego, zastosowania Balanced Scorecard, analizy finansowej przedsiębiorstwa, innowacji, pomiaru kapitału intelektualnego oraz restrukturyzacji.


Oprócz działalności naukowej współpracuje z praktyką gospodarczą w charakterze eksperta w zakresie: efektywności inwestycji, controllingu operacyjnego i strategicznego, budżetowania, analizy finansowej, zarządzania strategicznego, rachunku kosztów oraz wyceny.

 
 

Marcin Chludziński


Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Zdobywał doświadczenie w sektorze pozarządowym, biznesie oraz nauce, w tym jako prezes Fundacji Republikańskiej, przedsiębiorca i wykładowca akademicki.

 
Jest absolwentem Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. 


Ma szerokie doświadczenie menedżerskie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym. Od 2004 roku był związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, którą tworzył, a następnie od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Współtworzył, a następnie jako prezes kierował pracami think-tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. W ramach Fundacji zainicjował m.in. powstanie zespołów eksperckich przygotowujących strategie dla kilku resortów gospodarczych. Jest również współautorem wydanego w 2013 roku raportu nt. polityki prorodzinnej oraz licznych raportów z zakresu deregulacji, polityki podatkowej i kosztów funkcjonowania państwa.


W ARP S.A. odpowiada m.in. za strategię i rozwój Grupy Kapitałowej, do której należy ponad 50 spółek oraz nadzoruje procesy restrukturyzacyjne. Od grudnia 2016 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Ponadto 22 czerwca br. został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

 
 

Bernard Cichocki


Od 2016 r. Prezes Huty Stalowa Wola SA, manager wyspecjalizowany w prowadzeniu skomplikowanych projektów biznesowych i inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie oraz zarządcze w zarządzaniu dużymi zespołami zarówno w środowisku polskim, jak i międzynarodowym; przeprowadził z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz dużych projektów inwestycyjnych.


Bernard Cichocki odpowiadał za zakończony sukcesem projekt i budowę pierwszego w Polsce Morskiego Terminala Przeładunkowego Gazu oraz za przyjęcie pierwszego w historii Polski gazowca.


Z wykształcenia jest inżynierem. Posiada tytuł MBA. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Biznesu oraz Canadian International Management Instytut. Ukończył wiele kursów z zakresu różnych obszarów zarządzania i handlu w Polsce oraz za granicą. 


Wcześniej zawodowo związany z branżą energetyczno-paliwową. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Gaspol S.A. (SHV Holding), gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery do stanowiska Głównego Inżyniera Gaspol SA. Pracował w projekcie Baltic Pipe reprezentując stronę duńską.

 

Wiceprezes, a następnie prezes ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Płocku.

 

Zarządzał spółką BARTER S.A. Był Country Manager w DAXIN Poland Sp. z o.o. z grupy Daxin Petroleum PTE ltd.

 

Bernard Cichocki, jako prezes HSW S.A., podpisał z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu obronnego na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „REGINA”.

 
 

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski


Rocznik 1932. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie w 1955 r. w trakcie zdobywania materiałów do pracy magisterskiej „Kolejowa obsługa portu szczecińskiego” znalazł się w orbicie byłych współpracowników wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jemu poświęcił swoją rozprawę doktorską i kilka tomów dokumentów związanych z polityką morską i budową Centralnego Okręgu Przemysłowego.


W biografistyce naukowej uprawianej przez profesora centralne miejsce zajmują prezydenci Warszawy: Piotr Drzewiecki, Stefan Starzyński i Marceli Porowski – prezydent powstańczej Warszawy w 1944 r. i prezydenci RP: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, Władysław Raczkiewicz oraz Jan Karski-Kozielewski. Prof. Drozdowski opracował także biografie: Aleksandra Dębskiego, Ignacego Paderewskiego, Władysława Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Juliusza Poniatowskiego.


Najwięcej prac poświęcił Warszawie: dokumentacji epoki Stanisławowskiej, Powstaniu Kościuszkowskiemu, narodzinom Niepodległości w 1918 r., Bitwie Warszawskiej 1920 r., przewrotowi majowemu 1926 r., obronie wrześniowej 1939 r., Polskiemu Państwu Podziemnemu, powstaniu w getcie warszawskim, powstaniu warszawskiemu 1944 r., exodusowi Warszawy 1944 r., Warszawie epoki stalinowskiej, odwilży i Października 1956 r. oraz narodzinom III Rzeczypospolitej w Warszawie. O Warszawie współczesnej traktują jego wspomnienia osobiste: „Moja droga do III Rzeczypospolitej”, „W cieniu harcerskiej lilijki, warszawskiej syrenki i śląskiego orła” i „Lata 1988-1991 w dzienniku historyka”.


Profesor kierował Obywatelskimi Komitetami Pomników Warszawskich: Stefana Starzyńskiego, Henryka Sienkiewicza i Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Przez wiele lat był prezesem Towarzystwa Miłośników Historii. Ostatnią pracą profesora opracowaną wspólnie z mgr Xymeną Pilch-Nowakowską jest dwutomowa antologia „Ignacy Jan Paderewski we wspomnieniach jemu współczesnych” i „Literacka legenda Łazienek Królewskich” (wspólnie z Anną Reichert). Profesor za swe prace naukowe i działalność obywatelską otrzymał: Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Złotą Syrenkę, Medal im. Stanisława Augusta Poniatowskiego i Medal Pro Mazovia, Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, Nagrodę Brata Alberta i Viktora 1990 r. oraz honorowe obywatelstwa Stalowej Woli i Łasku (miasta rodzinnego).


W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości prof. przygotował z przyjaciółmi „Kalendarium narodzin Niepodległości 1914-1923”, „Budowniczowie II Rzeczypospolitej” i wspólnie z Elżbietą Wodzyńską „Archiwum Piotra Drzewieckiego działacza gospodarczego i Prezydenta Warszawy 1917-1921”.


Historii COP-u profesor poświecił min rozprawę doktorską, zbiór dokumentów „Polityka inwestycyjna i budowa Cop-u Eugeniusza Kwiatkowskiego” (Stalowa Wola 2012) i „Historię Centralnego Okręgu Przemysłowego. Geneza. Budowa. Wizja przyszłości. Opinie” (Radom 2015).

 
 

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak


Marcin Furtak jest wychowankiem a następnie od 2002 roku pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Zarówno jego praca doktorska jak i habilitacyjna zostały obronione z wyróżnieniem. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Jest autorem pierwszej kompletnej monografii poświęconej architekturze i urbanistyce Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz autorem dwóch szlaków turystycznych po Okręgu. Jego praca związana z COP obejmuje działalność naukową, projektową, konserwatorską i promocyjną.


W ramach pracy na Politechnice Krakowskiej prowadzi programy naukowo-badawcze oraz wykonuje prace zlecone dla przemysłu. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, administracją rządową i samorządową, instytucjami kościelnymi oraz instytucjami muzealniczymi.


Od 2012 roku do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Technicznego ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


W 2012 roku został przez Zarząd Województwa Małopolskiego powołany do grupy sterującej programem SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce – Nauka – Biznes. Jako współtwórca założeń SPIN uczestniczył w budowie (jako koordynator projektu) i utworzeniu nowej międzywydziałowej jednostki Politechniki Krakowskiej – Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. W 2012 roku otrzymał nominację do nagrody „Brązowy Medal Zasługi Dla Województwa Małopolskiego”.


Za dotychczasową pracę naukową i dydaktyczną został nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę brązowym Medalem za Długoletnią Służbę w 2017 roku. W 2008 roku za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej został wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej a za osiągnięcia organizacyjne otrzymał wraz z zespołem którym kierował nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej w 2016 roku.


Oprócz pracy naukowej, której efektem jest ok. 50 artykułów w recenzowanych czasopismach, Marcin Furtak jest również praktykującym architektem. Łącząc dokonania naukowe z praktyką jest autorem ok. 100 projektów obiektów architektury użyteczności publicznej (projektował jako autor m.in. budynki sądów, centra kulturalno – artystyczne, szkoły powszechne i wyższe, budynki muzealne, kościoły), projektów konserwatorskich, projektów obiektów mostowych oraz dzieł sztuki inżynierskiej. Za swoją pracę twórczą został wyróżniony licznymi nagrodami i wyróżnieniami w tym: nagrodą Złotego Żurawia za najlepszy budynek użyteczności publicznej za siedzibę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Kielcach oraz 2. miejscem w konkursie SARP za ten sam obiekt, 1. nagrodą w konkursie im. Maksymiliana Wolfa za najlepszy obiekt mostowy dla pieszych zrealizowany w Polsce w 2016 roku, nagrodą III stopnia dla mostu w Andrychowie na rzece Wieprzówka w konkursie Budowa Roku 2013 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 1. miejscem w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku” na najlepszy budynek użyteczności publicznej w 2012 oraz Wyróżnieniem Ministerialnym za najlepszą jakość rozwiązań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusz w Pawłowicach w 2013 roku, wyróżnieniem Marszałka woj. Mazowieckiego za budynek Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach w 2016 roku oraz licznymi nagrodami w ramach konkursów architektonicznych i urbanistycznych.


Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

 
 

dr hab. Paweł Grata


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), stopień doktora uzyskał w 2000 r., doktor habilitowany od 2010 r. Od 1995 w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2011-2016 pracownik Instytutu Nauk o Polityce, od 2016 ponownie w Instytucie Historii – Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej. W latach 2012-2016 Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w okresie 2014-2016 Kierownik Studiów Doktoranckich z Historii, od 2016 roku Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2017 roku Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członek Komitetu Redakcyjnego najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej polityki społecznej XX wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym 4 monografii autorskich: „Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania”, „Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej”, „Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925)”, „Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej”, redaktor 11 monografii zbiorowych, w tym pięciu tomów „Studiów z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku”, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

 
 

Zbigniew Jagiełło


Zbigniew Jagiełło, menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management. Od 2009 r. prezes zarządu PKO Banku Polskiego, który za jego kadencji stał się bezdyskusyjnym liderem sektora podejmując nowe wyzwania oraz wdrażając projekty nadające ton zmianom w polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
 

Jacek Janas


Absolwent Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (SGH) oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Minnesota).


Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Karierę rozpoczął w 1989 r. w Zespole Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu. Od 2011 roku związany z TAURON Wytwarzanie, gdzie pierwotnie pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora ds. produkcji, a w lutym 2016 r. objął stanowisko prezesa zarządu.


Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, członkiem Rady Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


Poza zaangażowaniem w dziedzinie pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy i propaguje działania w obszarze kultury i sportu na Śląsku. Wykłada na Politechnice Śląskiej. W wolnych chwilach zapalony motocyklista.

 
 

dr Krzysztof Kaszuba


Ekonomista, w latach 1977-1994 pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej. Od 1991 do 1994 dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Od 1994 do 1997 konsultant w projekcie „Enterprise Project” Banku Światowego, Ohio State University i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Współorganizator 28 inkubatorów przedsiębiorczości, 34 funduszy pożyczkowych i 64 ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Współzałożyciel i prezes Małopolskiego Instytutu Gospodarczego. 


Współorganizator od 1994 r. z UMCS i od 2001 r. z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (UEK) studiów podyplomowych z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości i zarządzania (ponad 2 tysiące absolwentów). Współautor analiz, planów strategicznych i biznesplanów dla podkarpackich przedsiębiorstw.


Pomysłodawca i współzałożyciel utworzonej przez Małopolski Instytut Gospodarczy w 1996 r. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. W latach 1996-2015, dziekan, kanclerz i rektor uczelni. Uczelnię w latach 1998-2013 ukończyło 4144 absolwentów studiów licencjackich i prawie 600 studiów podyplomowych.


Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Pomysłodawca, kierownik naukowy, uczestnik projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Francji, Włoch, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych. Komentator wydarzeń społeczno-gospodarczych w polskich mediach. Od 2015 r. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. 


Zainteresowania m.in. historia świata, Polski i Kresów. Pilot wycieczek zagranicznych, organizator i pilot wypraw trampingowych do krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Mongolii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej, Meksyku, Stanów Zjednoczonych.    

 
 

dr Jerzy Kwieciński


20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.


Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 

dr inż. Małgorzata Lechwar


Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. Absolwent AR im H. Kołłątaja w Krakowie Filia w Rzeszowie. W 2000 r. doktorat w SGGW w Warszawie. Studia podyplomowe: „MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION dla Inżynierów”, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2012; „Menedżer innowacji i transferu wiedzy”, WSEiI w Lublinie 2013. Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym monografii pt. Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej.

 
 

Henryk Łabędź


Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., z zakładami związany od 30 lat. Bardzo dobrze zna to przedsiębiorstwo (zaczynał w nim pracę jako pracownik działu rewizji gospodarczej), zna nowoczesne techniki oraz technologie w produkcji uzbrojenia. Ma zdany egzamin na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pracował już w radach nadzorczych w których m.in. pełnił funkcję sekretarza.


Był członkiem Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Przemysłu Obronnego. Do czasu powołania go na Prezesa Zakładów Mechanicznych Tarnów był przewodniczącym Komisji Zakładowej „S” w ZMT oraz wiceprzewodniczącym małopolskiej „Solidarności”.


Ma 54 lata. Jego zainteresowania to ekonomia, historia, film i sport. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

dr hab. inż. Aleksander Mazurkow


Prof. Politechniki Rzeszowskiej, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli. Główne zagadnienia podejmowane w działalności naukowej: metodyka projektowania, zastosowanie komputerowo wspomaganych metod projektowania do obliczania konstrukcji mechanicznych, badania konstrukcji z uwzględnieniem zjawiska tarcia, elasto i hydrodynamiczne smarowanie zespołów i części maszyn.
 
 

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka


Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa  i Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę naukową rozpoczęła w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 2003-2009 profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, Kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Od 2009 profesor nadzwyczajny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a od 2015 profesor Politechniki Wrocławskiej. Kieruje Wydziałowym Zakładem Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektury PWr. Od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi architektury modernistycznej, w tym związanej z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego, jego zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej i rozwiązań urbanistycznych na tle prądów europejskich. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, autorką i redaktorem kilkunastu monografii, w tym: "Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne – A Modernist European Town", "Słynne wille Polski", "Architektura modernizmu. Kraków. Lublin. Otwock".


Elżbieta Przesmycka jest członkiem PAN/O. Lublin, redaktorką naczelną czasopisma naukowego "Teka Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych", członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monumentts and Sites), członkiem rady IFHP (International Federation of Housing and Planning) na kadencje 2011-2014, 2014-2017 oraz członkiem ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools).

 
 

dr inż. Anna Romańska-Zapała


Ukończyła w 1995 r. studia magisterskie na Kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1999 r. ukończyła również studia podyplomowe w zakresie handlu międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2001 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny Budowa maszyn, specjalność Wibroakustyka w Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2000-2014 pracowała na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 


Obecnie pracuje w zespole Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Od 2001 r. dr inż. Anna Romańska-Zapała zajmuje się problematyką budownictwa inteligentnego. Uczestniczyła przy tworzeniu Laboratorium Zintegrowanych Systemów Sterowania na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz była wieloletnim jego opiekunem. Współtworzyła program studiów dla kierunku Budowlane Obiekty Inteligentne oraz Koła naukowego EKOPOWER. Obecnie prowadzi badania naukowe nad wpływem automatyki budynkowej na energooszczędność w budynkach różnego typu. 


Jest autorką lub współautorką około 50 publikacji naukowych oraz dwóch zgłoszeń patentowych.

 
 

dr Grzegorz Wisz


Doktor nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Od 1994 absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2003 r. doktorat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1998 studia podyplomowe w zakresie Informatyka, a w 2013 w zakresie Menadżer Innowacji i Transferu Wiedzy. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Nadzorczej Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, członek Rady Klastrów Związku Pracodawców Klastry Polskie, kierownik Pracowni Technologii Pokryć Ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Inicjator i twórca a obecnie Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

 
 

przewodniczący sesji tematycznych

 
 

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka


( biogram – patrz wyżej )

 

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak


( biogram – patrz wyżej )

 
 

Mateusz Werner


Pracownik Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 
 

moderator

 

Adam Głaczyński


Absolwent polonistyki i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 roku dziennikarz Polskiego Radiu Rzeszów. Reporter, komentator, autor programów autorskich (Dyskusyjny Klub Radiowy, Między Nami, Tajemnice laboratorium, Egzotyczny Świat Orientu), audycji i akcji antenowych. Zajmuje się głównie tematyką społeczną, historią regionalną, a także kulturą i sztuką (film, teatr, sztuki plastyczne). Relacjonuje najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie (Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Festiwal "Grotowski, Kantor, Szajna", Festiwal MASKARADA) i w Polsce (Festiwalu Unii Teatrów Europy w Krakowie, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni). Ma na swoim koncie wywiady z najwybitniejszymi artystami teatru, filmu, sztuk plastycznych. Przez 7 lat był szefem Radia Biwak, najpopularniejszej audycji Polskiego Radia Rzeszów. Od 1996 współpracuje z TVP Rzeszów. Przygotowywał i prowadził programy o tematyce społeczno-kulturalnej, m.in. "Zbliżenia", "Twarzą w twarz", "Było tak..."


Od 2001r prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa w WSIiZ w Rzeszowie. Jest członkiem SDP i członkiem założycielem Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 2003 r. otrzymał tytuł "Mistrza Mowy Polskiej", a także "Nagrodę Profesora Józefa Szajny". Laureat Nagrody Marszałka Senatu RP dla Dziennikarzy Polskich i Polonijnych za reportaż "Toronto Teatr" (2011 r.), nominowany do nagrody Grand Press 2014 za reportaż "Mazowiecki", laureat nagrody za najlepszy reportaż w Polskim Radiu Rzeszów w 2012 i najlepszy wywiad w Polskim Radiu Rzeszów 2016.


Autor trzech indywidualnych wystaw fotograficznych: "Kolor Indii barwy ulicy", "Święte miejsca Kotliny Katmandu", "Człowiek w istocie".