8 września 2017

 
 

program
10.00 – 11.00

Rejestracja

 
 

11.00 – 11.15

Powitanie

Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli

 
 

11.15 – 11.45

Wystąpienie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu

 
 

Sesja referatów (część I): COP – innowacja w historii

Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska

11.45 – 12.00

Innowacje technologiczne i organizacyjne w Centralnym Okręgu Przemysłowym
na przykładzie Stalowej Woli

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

12.00 – 12.15

Nowoczesne założenia architektoniczno-urbanistyczne COP

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Politechnika Krakowska

12.15 – 12.30

Drugie życie idei Eugeniusza Kwiatkowskiego
– tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie Polski Ludowej

dr hab. Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski

12.30 – 12.45

COP – przykład patriotyzmu gospodarczego

dr Krzysztof Kaszuba, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Rzeszowie
 
 

12.45 – 13.00

Przerwa kawowa

 
 

Sesja referatów (część II): COP – innowacje teraz

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Politechnika Krakowska


13.00 – 13.15

Copowskie fundamenty dla rozwoju uczelni technicznych

dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, Politechnika Rzeszowska, 
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli


13.15 – 13.30

Innowacje w przemyśle zbrojeniowym na przykładzie Huty Stalowa Wola

Bernard Cichocki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny HSW


13.30 – 13.45

Rola COP w obronności Polski. Innowacje, współpraca z nauką

dr Wojciech Gruszecki,  Zakłady Mechaniczne w Tarnowie


13.45 – 14.00

Restrukturyzacja wobec nowych paradygmatów gospodarczych i społecznych

dr Piotr Litwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


14.00 – 14.15

Droga rozwoju od COP-u do nowoczesnych inteligentnych zakładów pracy

dr hab. Włodzimierz Adamski


14.15 – 14.30

Możliwości zachowania architektonicznego dziedzictwa poprzemysłowego COP

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska


14.30 – 14.45

Trójwymiarowa mapa termomodernizacyjna Stalowej Woli

dr inż. Anna Romańska-Zapała, Politechnika Krakowska
 
 

14.45 – 15.30

Lunch

 
 

Sesja referatów (część III): COP – innowacje jutra

Przewodniczący sesji: Mateusz Werner, Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie


15.30 – 15.45

Finansowanie innowacji przyszłości

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju15.45 – 16.00

Energia zrównoważona

Jacek Janas, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.


16.00 – 16.15

Klastry w procesie kreacji ekosystemu innowacji

dr. Grzegorz Wisz, prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Małgorzata Lechwar
, wiceprezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, Uniwersytet Rzeszowski

 
 

16.15 – 16.30

Przerwa kawowa

 
 

16.30 – 17.30

Dyskusja panelowa:

Od COP do współczesnej polityki gospodarczej

 
 
 

kurator:

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

uczestnicy:

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju

Bernard Cichocki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny HSW

dr Piotr Litwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jacek Janas, Prezes Zarządu Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku PKO BP S.A.

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu


moderator:

Adam Głaczyński, Polskie Radio Rzeszów